Prijava: inženjerka ili kompanija/organizacija

Izbor je otvoren od 14. marta do 7. aprila za inženjerke koje svojim radom i ličnošću mogu da budu uzor i inspiracija mladima za inženjerske studije i karijeru u području STEM-a.

Prijavu putem onlajn obrasca vrši inženjerka lično ili organizacija u kojoj je zaposlena (uz saglasnost kandidatkinje).

Izbor 10 kandidatkinja

Udruženje „Inženjerka godine“, zajedno sa svojim partnerima, među pristiglim prijavama odabraće 10 kandidatkinja koje, po njihovom mišljenju, mogu najviše doprineti da se kod mladih žena probudi entuzijazam za inženjerstvo, nauku, tehnologiju i inovacije.

Fokus nagrade „Inženjerka godine“ neće biti na inženjerskim postignućima kandidatkinja, već na njihovom potencijalu da svojim radom i ličnošću budu primer i inspiracija devojakama, posebno učenicama srednjih škola, za karijeru u ovoj branši.

Proglašenje „Inženjerke godine“

Jedna od 10 kandidatkinja biće proglašena „Inženjerkom godine“. O tome će odlučivati četiri žirija sa podjednakim udelom glasova u procesu odlučivanja (po 25 odsto), a to su:

  • Kandidatkinje za "Inženjerku godine" (nominuju među sobom)
  • Predstavnici medija
  • Učenici i profesori srednjih škola
  • Predstavnici organizatora i partnera

Proglašenje „Inženjerke godine“ biće održano na svečanosti u junu ove godine.

Uloga kandidatkinja

Ulaskom u uži izbor, kandidatkinje preuzimaju ulogu ambasadorki ovog projekta, a u cilju nastavka promocije inženjerstva u društvu i podsticaja za buduću inženjersku karijeru među mladim ženama.