Predstavljanje kandidatkinja

Maja Adamović

Jedva čekamo mlade inženjerke da nam se pridruže

Sandra Veljković

Žene imaju svoje mesto u inženjerstvu

Danka Živković

Inženjerstvo je za sve one koji žele da stvaraju novo i drugačije

Dubravka Jovančić

Odluka čime ćemo se baviti je naša

Tijana Jović

Verujte u sebe i ne osvrćite se na stereotipe

Katarina Miladinović Zdravković

Budite uporne i oslobodite se strahova

Ana Petrović

Preduslov za uspeh je da volimo ono što radimo

Katarina Tadić

Mladi inženjeri su nosioci budućih promena

Andrijana Tomić

Budite inovativni i mislite na životnu sredinu

Anđelka Čarović

Nemojte odustajati i strahovati od nepoznatog